FM@dia - Forum 2004
 
concept
programme
workshops
themes
discussion board
press info
register
people
 
contact >>
sponsors >>
 
mailing list >>
FM@dia Forum 2004  
 
Programme FM@dia Forum 2004
 
 
PROGRAM - fmedia forum 04

Praha, NoD, 10.-11. června
Freistadt, Salzhof, 12.-13. června
--změna programu vyhrazena--

_____________________________
PRAHA
ČTVRTEK, 10. ČERVEN


Konferenční sál - NoD

09:00 - 10:00 zahájení


Helmut Peissl (Evropské občanské fórum, VFROE, Rakousko)
Milo± Vojtěchovský (Fmedia koordiátor, ČR)
Karen Bentolila (poradce pro média, Evropský parlament, za EU Stranu zelených, Belgie)
Jakub Patočka (Strana zelených, ČR)
Karl Duffek (Kandidát za Sociální demokracii Rakouska do Evropského parlamentu, Renner Institut, Rakousko)

I. EVROPSKÁ MEDIÁLNÍ KRAJINA

10:00 - 11:00 Panel I - Ekologie mediálního prostředí.

Několik analytických pohledů na topologii mediální krajiny ve střední Evropě po pádu Berlínské zdi 1989-2004. Příklady se zřetelem na jevy jakými jsou konvergence médií, nezávislost a transparentnost v masových i občanských médiích.

Moderuje:
Jeremy Druker (TOL Transition on Line)

Panel:
Marc Gruber (novinář, International Journalist Federation Europe, Francie)
Marius Dragomir (analytik médií, Open Society Institute, Budapest)
Ales Ancipienka (filozof, analytik médií, Bělorusko)
Robert Horvitz (Center for Democracy and Technology & Internews, ČR)
Ricardo Feigel (Odbor pro Média Sasko-Anhaltsko, SRN)

11:00 - 12:30 Panel II - Různorodost médií: Charakteristika komunitních/občanských/taktických médií. (Kdo, proč, co, jak a pro koho?)

Moderuje:
Eva Thun (Civil Radio, Maďarsko)

Panel:
Helmut Peissl (Evropské občanské fórum, Federace rakouských nezávislých rádií, A)
Menno Grootveld (N5M, ProxiVison, Nizozemí)
Elina Racholova (Bluelink, Bulharsko)
Ivan Veselý (sdruµení Dµeno, ČR)
Iveta Demeterová (Radio ROTA, ČR)
Agnese Trocchi (Telestreet, Candida TV, Itálie)
Olga Samborska (časopis Tusovka, Ukrajina, Německo)
Anna (Indymedia)

14:30 - 20.00 Dílny-pracovní skupiny.
NoD Konferenční sál, kavárna, galerie - dílny a skupiny probíhají současně ve v±ech prostorech NOD. Mobilní vysílací studio nabízí µivý přenos a rozhovory s hosty a účastníky fora v Praze a z dal?ích míst v Evropě.

A. Audio Video Streaming/Exchange
lektoři:Pierre de Jaeger (Radio SWAP, Belgie), Guy van der Belle (dewaag, Anatomix, Nizozemí)
Ana Filip (Burundi, Romania)
Peter Gonda (Slovensko)
Michal Klodner (fcca.tv server, ČR)
Akos Maroy (Tilos Radio, Maďarsko)
Radioakropolis Praha (ČR)
Michal Klodner (www.visions.cz, fcca.tv) Praha

B. The People Speak-týmové mobilní komunikační projekty
lektoři:Saul Albert, Michael Weinkove (Theps.net, UK)
Talkaoke (www.talkaoke.com)
Traffic-island disks (www.traffic-island.co.uk)
Distributed Library Project (dlp.theps.net)
Ana Filip (Rumunsko)
Michal Cudrnák (Shared Library Project, Burundi, Slovensko)

II. SURVIVAL KIT PRO NEZÁVISLÁ MÉDIA - MEDIA POOL

Konferenční sál - NoD

14.30 - 16.00

C. Jak začít a udrµet při µivotě mediální iniciativy různých komunit
lektoři:Wally Geyermann (Radio Z, Německo)
Mojca Plansak (Radio MARS, Slovinsko)
Lana Zdravkovic (Radio MARS, Slovinsko)
Agnese Trocchi (Candida TV, It)

D. Mnohojazyčná média
lektoři:Helmut Peissl (Federace rakouských svobodných rádií)
Ales Car (Magazzine Balkanis, Slovinsko)
Dejan Ubovic (Crossradio, Srbsko)

16:15 - 17:45

E. Evropské a místní lobování a fundraising
Iniciativa pro evropskou Unii nezávislých médií
lektoři:Francesco Diasio (Amis.net, Itálie)
Ferenc Peterfi (Federation of Free Radios, )
Helmut Peissl (Federation of Free Radios, Rakousko)
Rui Monteiro (Online/More Colour in the Media, NORCAM, Invandrer TV, Dánsko)

F. Přístup k médiím z pozice gender
lektoři:Eva Thun (Civic Radio, Mad'arsko)
Fiona Steinert (Federation of Free Radios, Rakousko)
?tepanka Matu±ková (www.feminismus.cz)
Anna Balint (Mad'arsko)
Anna (indymedia,org)

G. EU - Financování
Prezentace programů Evropské unie pro kulturu a vzdělávání
(Kultura 2000, Socrates, Action programz, strukturálni programy a dal±i)
David Roethler (Radiofabrik, Rakousko)

18:00 - 19:00 prezentace výsledků dílen

20:00 - 24:00 Společenský večer kavárna hotelu Imperiál

_____________________________
PRAHA
PÁTEK, 11. ČERVEN


III. VÝMĚNA OBSAHU - SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Konferenční sál NoD

9:30 - 12:00 - Panel III - Výměna obsahu - diskuze a prezentace různých projektů

Moderuje: John Grzinich (MOKS, Estonsko)
Presentace
Dejan Ubovic (Crossradio, Balkan)
Jeremy Druker (Transitions Online, ČR)
Douglas Arellanes (Media Development Loan Fund, ČR)
Joanne Richardson (indymedia.org, Rumunsko)
Michael Liebler (Zip FM, SNR)
Eric Kluitenberg (debalie, Nl)

Intervence: Ralf Wendt a Sven Thiermann / performance: "NETWORK"

NoD Konferenční sál, kavárna, galerie

14:00 - 18:00 Dílny a pracovní skupiny.

H. Otevřené archivy/sdílení programů, koprodukce
Moderuje:Thomas Kupfer (Interaudio, SNR)
Michael Liebler (Radio Z, SNR)
Ingo Leindecker (Cultural Broadcasting Archive, cba.fro.at, Rakousko)
Sergej Teterin (machinista festival, online platform o mediaartu, Rusko)
Elina Racholova (Bluelink, Výměna informací o environmentu ve východní Evropě, Bulharsko)

I: Technická řesení.
Jak zjednodusit pro neodborníky práci s obsahem a elektronickými technologiemi?
Moderuje:Pierre de Jaeger (Radioswap, Belgie)
Pit Schultz (Free radio software, reboot.fm, Německo)
Silvano Gallianai (MUSE 09, muse.dyne.org)
Douglas Arellano (Campware - Media Development Loan Fund, ČR)
Karel Novotný (Toolkit, Econnect, ČR)

J: Komunikační systémy
Jak vytvořit funkční a otevřený nekomerční komunikační systém ve střední a východní Evropě?
Jak propojit nekomerční/neziskové/neplacené sítě?
Moderuje:Veronika Leiner (Radio Fro, A),
Stefan Tenner (Interaudio, D)
Prezentace: Andreas Behm (Onda Info Berlin, www.npla.de)

K: Perspektivy FMedia Fora v panevropském kontextu
Diskuze o FMedia manifestu, budoucí pozice FM@dia Fora.
Moderuje:Alexandr Baratsits (Radio Fro, A)


18:30 - 20:30 Otevřené diskuzní fórum
Příspěvky k manifestu, výsledky panelových diskuzí, pracovních skupin, atd.

20:30 - 24.00 společenský večer, restaurant Credo, Petrská 11, Praha 1

_____________________________
FREISTADT
SOBOTA, 12. červen


9:12 transport
FMedia vlak z Prahy do Freistadtu, odjezd z Prahy - Hlavního nádraµí


IV. PŘESHRANIČNÍ MÉDIA A MÍSTNÍ ROZVOJ

14:30 - 16:00 - Panel IV. Komunitní média jako nástroj mezikulturní komunikace
Panel:
Brenda Leonhard (Busch Radio, Jiµní Afrika)
Adrien Sindayigaya (Bujumbura Burundi)
Ales Car(magazin Balkan, Srbsko)
Jim Doherty (Speak for your self. Irsko)
Marco Angelucci (Radio Tandem, Radio Poplare Network, Itálie)
Rui Monteiro (Online/More Colour in the Media, NORCAM, Invandrer TV, Dansko)

17:00 - 18:30 || Panel V. - Přeshraniční média a místní rozvoj
Panel:
Sylvia Ammann (Rakousko česká kulturní spolupráce)
Otto Tremetzberger (Radio Freistadt)
Josef Muelbachler (starosta města Freistadt)
Helmut Renockl (Institut for Economic Etics and Regional Development, Jihočeská Universita a Univerzita Linz)
Harald Liehman (Contract Český Krumlov)
Gabriele Lackner - Strauss (předsedkyně Euregio)
Josef Ecker (odbor kultury Horní Rakousko)
Moderuje:
Claudia Wernitznig (Freistaedter Rundschau, A)

odjezd z Freistadtu 19.42, příjezd do Prahy 23:59

Program pokračuje setkáním v Backwood Association v Harrachsthalu nedaleko Freistadtu. Pro zájemce je zde moµnost ubytování.

"Voicescape"
Koncept, hlas: Ridina Ahmedová
Fotografie: Jakub Simůnek, Iveta Kratochvílová, Adéla Svobodová
Strih: Sárka Sklenárová
Design kostymu: Lenka Kohoutová

http://www.backwood.at

_____________________________
FREISTADT
NEDELE, 13. ČERVEN


10:00 - 12:00 - kulatý stůl s hosty z Jiµni Afriky

13:00 - 16:00 - interni zasedání Unie Svobodných Rádií Rakouska (VFRÖ)

19:00 - 20:00 videokonference WSIS Praha - Linz - Berlin - Seattle
Informace: http://www.worldsummit2003.de/en/web/622.htm


Sources:
Program conference (RTF):
http://www.fmedia.ecn.cz/docs/program_cz.rtf
 
 
 
people media open_source logbook links fmedia_jingle fmedia_jingle