FM@dia - Forum 2004
 
concept
programme
workshops
themes
discussion board
press info
register
people
 
contact >>
sponsors >>
 
mailing list >>
FM@dia Forum 2004  
 
Concept FM@dia Forum 2004
 
 
FM@dia Forum '04 (cz)

FM@dia Forum 04 - strategické setkání iniciativ nezávislých médii
diskuze o společné taktice a spolupráci komunitních médií v Evropě i jinde.

FM@dia Forum 04
mezinárodní konference o nezávislých, komunitních a autonomních médiích v Evropě i jinde.

Téma:
První strategické setkání iniciativ nezávislých médií po vstupu nových zemí do EU
Potřeba hledání společné taktiky a spolupráce
Svobodný přístup k informacím, právní, společenské a politické podmínky pro vznik a fungovaní NM
Moµnosti informačních technologií a inovativní přistupy
Efektivní výměna informací a spolupráce v multikulturním /multiregionálním kontextu.


Praha (NoD) - 10, 11, června 2004
Freistadt (A) - 12. června 2004
z Prahy do Freistadtu vypraven shuttle vlak ČD - Praha, hl.n. 9.17 - Freistadt, 20.47

Organizace: Radiojeleni -Lemurie TAZ, Radio FRO, Radioakropolis, Econnect, European Civic Forum, Federace Rakouských Svobodných Rádii, Radio Z, asociace MLOK a dal±?í.

Pracovní fórum zástupců řady organizací a iniciativ z evropských a mimoevropských zemí má přispět k posílení role nezávislých komunitních a autonomních médií po vstupu nových zemí do EU. Pracovní diskuze je orientována na vypracování společné formulace a strategie v tranzitních legislativních, ekonomických, technologických a socio-geografických podmínkách. Dílny nabízejí praktické informace pro získání znalostí a nástrojů vhodných pro provozování médií a distribuci informací. Zvlá±tní pozornost je věnována výměně informací mezi regiony a jazykovými a kulturními oblastmi.


Místo konání:
Praha - Experiementální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Freistadt

Organizace:
Bundesverband Freier Radios Deutschland (BFR), http://www.freie-radios.de
European Civic Forum, http://www.civic-forum.org
Freier Rundfunk Freistadt, Freistadt (A)
Radio FRO, Linz (A), http://www.fro.at
Radio Akropolis, Prague http://www.radioakropolis.cz
Centrum pro současné umění Praha/Radio Jeleni http://www.fcca.cz
Transition Online http://www.tol.cz
Verband Freier Radios Österreich, http://www.freie-radios.at
econnect-http://www.ecn.cz
Roxy, NoD., http://www.roxy.cz/nod
Linhartova nadace, http://www.linhartovanadace.cz

iniciátoři projektu

Alexander Baratsits, Radio FRO, Linz
Milo± Vojtěchovský, Center for contemporary Arts Praha

koordinace: Thomas Kreiseder, Linz

spolupráce: Dana Recmanova, Praha, Radka Schmelzova, Praha

 
 
 
people media open_source logbook links fmedia_jingle fmedia_jingle